Opstellen


Ik kwam in aanraking met systemisch werk en opstellingen toen ik zelf met een levensvraag zat. Een die ik niet kon beantwoorden door naar reguliere therapie te gaan. In plaats daarvan kreeg de antwoorden die ik nodig had door een opstelling te doen. 
   

Ik was diep onder de indruk. Opstellingenwerk bracht me niet alleen de inzichten die ik nodig had om verder te komen, het was ook nog eens verrassend eenvoudig en intuïtief.    

Kort daarna begon ik als representant deel te nemen in de opstelling van andere mensen. Maar ik wilde meer weten. Daarom heb ik mij in de loop van de jaren, middels opleidingen en ervaringen, gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen. En nu host ik zelf opstellingsdagen. Het is eervol om de processen van andere mensen te kunnen ondersteunen en hen te verbinden met de kennis die ze nodig hebben om verder te gaan op hun levenspad. 
   

Black and white image of pions in different shapes and sizes standing on three different levels, with a bright sun in the background
Image shot from below, with five people holding each other's forearms

Techniek


Een opstelling is een methode gebaseerd op systemisch werk. Dit betekent dat de relaties tussen mensen en gebeurtenissen centraal staan, en niet het individu. Door uit te zoomen geven we deelnemers toegang tot informatie die is opgeslagen in het onderbewustzijn van het systeem. Hierdoor kun je letterlijk het grotere plaatje zien. Tijdens een opstelling werken we met wat zich aandient. Alles wat zich moet laten zien, zal zich ook laten zien, op precies het juiste moment. Dit betekent ook dat het onmogelijk is om een timer naast een constellatieproces te houden. Het is simpelweg klaar als het klaar is. Door de systemische logica te omarmen, verwerven we waardevolle inzichten die ons individuele leven overstijgen. Wat ons in staat stelt onze plaats in te nemen in het grotere geheel. 


Proces

1. Rollen


Bij opstellingen staan drie rollen centraal. De cliënt brengt een vraag of thema in om te onderzoeken. Een representant representeert iets of iemand in het opgestelde systeem van de cliënt. En dan is er de gids, die fungeert als procesleider

2. Voorbereiding


Voor aanvang van de opstellingendag heeft de gids een intake met de cliënt. Tijdens dit gesprek wordt het thema van de opstelling vastgesteld, net als de relevante elementen voor de beginopstelling. 

Two people sitting at a white table while one is interviewing the other

3. Check-in


Op de opstellingsdag zelf checkt de begeleider bij de cliënt of het thema en de lijst met op te stellen elementen nog actueel is. Indien nodig worden wijzigingen aangebracht. Dit gebeurt ten aanzien van de groep en is het vertrekpunt van de techniek. 

4. Beginopstelling


Als alles in orde is, zal de cliënt één voor één beginnen met het neerzetten van representanten. De cliënt staat achter hen, met de handen op de schouders, terwijl die de woorden uitspreekt: "Jij representeert nu ..." en beweegt ze dan intuïtief naar hun plek in de beschikbare ruimte. Dit gaat door totdat alle relevante elementen zijn opgesteld. 

5. Beweging


Nu kan het proces van het verkrijgen van informatie beginnen. Vanaf dit moment heeft de cliënt een passieve rol. De gids zorgt ervoor dat het proces zorgvuldig wordt beheerd. Het komt vrij vaak voor dat er beweging in het geheel komt. De gids overlegt regelmatig met de cliënt. Het proces gaat door totdat het hoofdthema van de cliënt aan bod is gekomen en er voldoende inzicht is verkregen. 

Stars in the sky right after sunset captured with a slow lense
Group of diverse people, placing their hands on top of each other, shot from above

6. Afsluiting

Wanneer de opstelling klaar is, ontslaat de cliënt de representanten. De cliënt legt de handen op de schouders en zegt: "Bedankt voor het representeren van ..., nu ben je weer ...". Als iemand meerdere rollen had, dan dient deze persoon voor elke rol ontslagen te worden.

Dan schudt iedereen het even van zich af en gaat zitten. De sessie eindigt met een kort rondje met alles wat nog gezegd mag worden. 
 

×
Ga naar de inhoud